Aretuserinõuded

Järgmised nõuded on ühised kõikidele taksitõugu koertele, keda soovitakse aretuses kasutada:

  • silmauuringu tulemus PRA, HC ja RD suhtes tulemusega "leiuta" või vastava haiguse DNA test. 
  • näituselt hinne "suurepärane", emastel vähemalt "väga hea" või aretusülevaatus läbimine tulemusega "aretuskasutus lubatud" või "aretuskasutus lubatud tingimustega".
  • sama vanemate kombinatsiooniga pesakondi võib olla kuni kolm.
  • omavahel võib paaritada sama karvatüübi kääbus- ja küülikutakse tingimusel, et omanik teavitab sellest enne paaritust ETTÜ-d ja Eesti Kennelliitu. 
  • kõikidel taksitõugudel on soovituslik tõuomase jahikatse tulemuse olemasolu enne aretuskasutust.
  • Nõuded peavad olema täidetud enne paaritust

Erinõuded kehtivad alates 01.01.2016-31.12.2020