Aretuserinõuded EKLis kinnitatud

Tähelepanu kasvatajad!

 

20.04.2021 EKL volinike koosoleku jätkukoosolekul kinnitati ETTÜ aretuserinõuete ettepanek ühe erandiga - ei kinnitatud võimalust teha 3 sama kombinatsiooniga paaritust.

Erinõuded hakkavad kehtima paaritustele, mis on tehtud alates 01.05.2021!