Üldkooosleku protokoll 2008

Eesti Takside Tõuühingu aastakoosoleku protokoll Toimumise aeg: 08.05.08
Algus: 18.00
Lõpp: 20.00 Osalejad: 24 kohalolijat, lisaks 5 volitust ( 4 paberil, 1 sms-ina), kokku 29 häält (registreerimisleht ja volitused lisatud) Koosoleku juhataja: Margus Kobin Koosoleku sekretär: Anneli Tammik PÄEVAKORD: 1. 2007 aasta majandusaasta aruande ja bilansi esitamine üldkoosolekule
2. ETTÜ erinäitus 01.06.2008
3. Küülik- ja kääbustakside omavahelise paaritamise lubamisest
4. Arutelu algatamine TÜs Eesti takside aretusnõuete väljatöötamiseks
5. Aasta Taksikoera statuudi ja punktitabeli läbivaatus,arutelu selle algatamiseks

1. 2007. aasta majandusaasta aruande esitamine üldkoosolekule
KUULASIME: Margus Kobin, Jelena Vdovina (ETTÜ juhatuse aruanne 2007.a. lisatud protokollile)
Pangateenused - näituse välismaiste osalejate registreerimise tasude ülekandmisega seotud. Erinäitusega seotud kulud on kogu aasta lõikes ETTÜ aastaaruandes kõige suuremad. Suured olid rendikulud, rosetid, kohtuniku lennukipiletid, sekretäri töötasu, karikad, sertifikaadi maksud EKL-le, kingitused olid soetatud sponsorite abiga. Soetati põhivara - trimmimislaud ja 1 uus telk.
Julia Truvert esitas küsimusi - *mis on muud tulud *mida tähendab aruandes rida internet *palju on telke? - 1 vana + 2 korralikku Küsimustele vastas Natalja Rubaniku puudumisel Margus Kobin.
Kõik 24 osalejat + 5 volitust olid poolt
Raamatupidaja esitas isiklikel põhjustel ja valimisperioodi lõppemise tõttu lahkumisavalduse. Uueks raamatupidajaks on nõustunud hakkama erinäituse ajaks Iriina Jahimägi, edaspidist otsustab peale näitust.

2. ETTÜ erinäituse korraldamine
KUULATI: Jelena Vdovina Hetkel registreerunud 160 koera. Registreerimine toimus 4.maini. Tänaseks on kõik näitusega seotud asjaajamised korraldatud. Näituse korraldamisel on vaja abi: Tuleb teha kaks suurt ringi, telgid, eelmisel õhtul 6-8inimest ringide mahamärkimine ja näitusepäeva õhtul mahavõtmine. + väiksemad abitööd.
Appi lubasid tulla Pille Tamm, Monika Plaser, Vera Pakina abikaasaga.
Vaja on fotograafi - Mari-Ann Rehk vastutab
Lintide sertide ja auhindade eest vastutab Julia Truverk
Karikad tellib Margit Pütsepp
Vaja ingliskeelset ringikorraldajat 300.- päev tasu
Julia küsimus - kas saab lk kääbutaksid panna hommikul esimeseks või muu temale sobiv aeg.
Valentina Klaus küsimus kui rahvusvaheline näitus on: Soome, Taani, Venemaa...

3. Küülik- ja kääbustakside omavahelise paaritamise lubamisest
Reet Soekõrva ettepanekul Küsimus kuidas on lähiriikides - lähiriikides võib, kui muutus on suurema kasvu suunas. Suuremasse võib reg. 9 kuuselt, väiksemasse 15 kuuselt.
Julia Truvert teadis, et EKLi loaga võib ka praegu taodelda luba, sest tuleb väga täpselt uurida tausta.
Jelena Vdovina tutvustas oma seisukohti, küsimus on ainult suuruses mitte eksterjööris. See pole TÜ rida iga kasvataja otsustab ise. Üks ettepanek on teha seda läbi TÜ. Tuleb küsida täpselt kuidas on Saksamaal, kuidas on Soomes jne.
Olga Sjatkovskaja - kui on küülikutaksid, pole kellegagi paaritada, kui me tahame saada ilusaid koeri EKL-is on tabel mis on tulnud kääbuste ja küülikute paaritamisest.
Anneli Tammik tegi ettepaneku siduda see küsimus aretusnõuetega
Julia Truvert oli nõus.
Raul Mölder ettepanek panna sisse ka sugupoolte reegel, nt. suur isane ei tohi paarituda väikest emast.
Julia Truvert tegi ettepaneku jätkata virtuaalset arutelu kuni järgmise koosolekuni
Ettepanek hääletada:
1. otsustab kasvataja  19 poolt
2. avaldus TÜ-le 3 poolt
3. jätkata arutelu 7 poolt
Häälteenamusega otsustati, et kasvataja nõusolekuga võib paaritada omavahel kääbus- ja küüliktakse.
J.T. kes võtab ühendust EKL-iga et põhjendada otsust? Vdovina, Kobin ja Sjatkovskaja teevad ära 1. septembriks

4. Arutelu algatamine TÜs Eesti takside aretusnõuete väljatöötamiseks
Mari-Ann Rehk tegi ettepaneku, et alustada mahukat tööd ja luua initsiatiivgrupp. Luua aretusnõuete väljatöötamise komisjon.
Olga Sjatkovskaja küsimus mis see tähendab?
Mari vastus  - matadoorisased, aretuses näituse hindega koerad.
Mari-Ann Rehk - aretus on aretus, see ei ole lihtsalt kodukoerte tegemine.
Margit Pütsepp miks ei võiks olla kodukoer paberitega.
Jahikatsed - miks on vaja üldse kääbustel ja küülikutel jahikatseid.
Moodustada initsiattivgrupp - Marian Leppsoo - LK standard Anneli Tammik - KK kääbik Julia Truuvert - LK kääbik, küülik Liina Viiret - LK standard, KK kääbik Prk. Mölder - LK standard, kääbus Mari-Ann Rehk - PK standard, KK standard Reet Soekõrv - PK kääbik, küülik Jelena Vdovina - KK kääbus, küülik Margit Pütsepp - LK kääbik, standard Töörühmalt oodatakse teiste riikide kogemuste uurimist, mingi aja pärast uuringu ülesriputamist internetti. Tähtajaks esimene vahekokkuvõte septembris.
Hääletamine töörühma moodustamise poolt. Vastu võetud ühehäälselt, erapooletuid ja vastuhääli ei olnud.

5. Aasta Taksikoera statuudi ja punktitabeli läbivaatus, arutelu selle algatamiseks
Mari-Ann Rehk tegi ettepaneku, sest punktide lugemisel igal aastal palju probleeme. Erinevad näited punktisüsteemi arusaadavamaks tegemiseks.
Olga Sjatkovskaja ettepanek, et oleks inimene, kes valdab punktisüsteemi ja aitaks punkte kokku lugeda. Juuniorkoer, kuidas ei saa punkte juuniorkoera edetabelis TP eest. Parandada punktidetabel, viia alla punktid mida lisatakse üks kord. Eraldi reana lisada töökatse (lisatakse üks kord üldpunktidele) Lisada p18 takside erinäitus 5 punkti takside erinäituse eest Ettepanek hääletada kirjutada punktisüsteem paremini lahti ja parandada õigekirja.
Kõik poolt, vastu ja erapooletuid ei olnud
M.Kobin tegi ettepaneku Marile teha uus tabel mis on kõigile arusaadav.
Ettepanek esitada küsimusi Liina Viiretile kes sai kõikidest punktidest aru ja pole kunagi eksinud.

Päevakorra väline punkt
Küsimus Julia Truuvert kas on midagi võimalik ette võtta paberitega isaste paaritamise vastu paberiteta emastega. Võtta üles väljaheitmise küsimus ja panna peale aretuskeeld. Ettepanek lisada TÜ põhikirja punkt mis keelab sellise tegevuse ja ebaeetilise käitumise tõttu TÜst väljaheitmine.
Taimi Ungerson: Panna südamele omanikele, et nad ei kasutaks kõlvatuid võtteid ja käituksid vastutustundlikult. Ettepanek panna küsimus järgmise koosoleku päevakorda, et vastu võtta sanktsioonid.
Vastu võetud ühehäälselt.

Juhataja Margus Kobin
Protokollija Anneli Tammik