Üldkooosleku protokoll 2009 erakorraline

Koosoleku toimumisaeg: 01.10.2009, kellaaeg 18.30 - 21.00
Koosoleku toimumiskoht: ETTÜ kontor Mustamäe tee 55, Tallinn
Koosoleku juhataja: Margus Kobin
Koosoleku protokollija: Eleri Riks
Käesolevale protokollile on lisatud osalejate nimekiri. Koosolekul osales kokku 37 inimest koos volitustega.

Päevakord:
ETTÜ aretusnõuete tutvustamine

Ettepanek: Aretusnõuete mustand pannakse kodulehele ülesse, kus on võimalik kõigil soovijatel sellega tutvuda. Kohapeal aretusnõuete tervikteksti ei tutvustata.
Otsus: poolt: 34, vastu 0, erapooletu 0
Ettepanekud aretusnõuete täiendamiseks:
Näitusehinne
Ettepanek: paaritataval emasel peab olema näitusehinne vähemalt VH ning paaritataval isase peab näitusehinne olema SP.
Otsus: poolt: 25, vastu 9, erapooletu 0

ETTÜ eriotsus
Ettepanek: aretusnõuetesse lisada punkt erijuhud, millega reguleeritakse aretusnõuetes mitte reguleeritud olukordi. Otsustaja on ETTÜ.
Otsus: poolt: 34, vastu 0, erapooletu 0
Koosolekule lisandusid 3 inimest

Jahikatse
Ettepanek: aretuses kasutataval emasel ja isasel koeral peab olema eelnevalt sooritatud jahikatse.
Otsus: Küülikutaks: poolt 4, vastu 25, erapooletu 8
Kääbustaks: poolt 10, vastu 21, erapooletu 6
Standardtaks: poolt 17, vastu 15, erapooletu 5

Pesakodade arv isasel koeral
Ettepanek: punkti täna mitte arutada.
Otsus: poolt 31, vastu 0, erapooletu 6

Sama vanemate kombinatsiooniga pesakonnad
Ettepanek: sama vanemate kombinatsiooniga pesakondasid võib olla kuni kaks (2)
Otsus: poolt 7, vastu 22, erapooletu 8
Ettepanek: sama vanemate kombinatsiooniga pesakondasid võib olla kuni kolm (3)
Otsus: poolt 18, vastu 8, erapooletu 11

Silmauuringud
Ettepanek: mõlemal paaritataval koeral peab olema kehtiv silmauuring tulemusega terve (0) või 1. aste.
Otsus: poolt: 24, vastu 9, erapooletu 4

Üleviimine ühest tõust teise
Ettepanek: 9 kuuselt võib küülikutaksi viia üle kääbustaksiks ning kääbustaksi standardtaksiks.
Otsus: poolt 31, vastu 0, erapooletu 6
Ettepanek: 15 kuuselt võib standardtaksi viia kääbustaksiks ning kääbustaksi küülikutaksiks.
Otsus: poolt 31, vastu 0, erapooletu 6

Koosoleku juhataja Margus Kobin
Protokollija Eleri Riks