Üldkoosoleku protokoll 2011

Koht: Tallinn, Paldiski mnt 47
Aeg: 05.05.2011 kell 18.00 - 21.00
Koosolekul osales 26 ühingu liiget 47 liikmest, sh volituse alusel 10 liiget.
Põhikirja punkti 4.1.1 kohaselt üldkoosolek on otsustusvõimeline, kui sellest võtab osa või on esindatud iga nelja ETTÜ liikme kohta üks ETTÜ liige. Järelikult üldkoosolekul on olemas otsustusvõimeline kvoorum.
Koosoleku juhataja on Ivi Siniaas,
koosoleku protokollija on Eleri Kautlenbach

Päevakord:
2010. aasta majandusaasta aruande tutvustamine ja üldkoosoleku poolt kinnitamine (ettekandja Ivi Siniaas)
Otsustati: Kinnitada 2010. aasta majandusaruanne.
Poolt 26, vastu 0, erapooletu 0

ETTÜ juhatuse valimine
Hääletatakse, kas juhatus peaks olema 3, 4 või 5 liikmeline.
3 liikmeline - 13 häält 4 liikmeline - 4 häält 5 liikmeline - 9 häält
Otsustati: uus juhatus on 3 liikmeline
Juhatusesse kandideerivad: Ivi Siniaas - 25 häält Jelena Vdovina - 25 häält Mari-Ann Rehk - 19 häält Jaana Aadamsoo - 10 häält Olga Batassova - 10 häält
Otsustati: Juhatusse kuuluvad Ivi Siniaas, Jelena Vdovina ja Mari-Ann Rehk.

Takside erinäitus 05.06.2011 (ettekandja Jelena Vdovina)
Hetkel on registreerinud takside erinäitusele 120 koera. Ringikorraldajad on olemas. Laupäeval aitab ringi ette valmistada ja pühapäeval kokku korjata Mari-Ann Rehk koos oma abilistega. Tegemist on informatiivse päevakorrapunktiga.

ETTÜ liikmemaks (ettekandja Ivi Siniaas)
Ettepanek tõsta sisseastumismaksuks 12 eurot ja aastamaks 10 eurot
Otsustati: Sisseastumismaks 12 eurot ja aastamaks 10 eurot. Poolt 26, vastu 0, erapooletu 0

Aasta parima taksikoera statuudi täiendamine
5.1 Aasta kasvataja ja aasta aretuskoera konkursi arvestuspunkte antakse juhul, kui igal koeral on minimaalselt kahe näituse tulemus arvestusaastal.
Punkte annavad ainult juunior, koer, veteran.(ettepanek: Jelena Vdovina
Otsustati: toetada esitatud ettepanekut Poolt 26, vastu 0, erapooletu 0
5.2 Lisapunkte tehtud töökatse eest arvestada ainult antud aasta jooksul sooritatud katse eest. Kuna Aasta Taks on näitusekoera tiitel ja töökatse annab lisapunkte, siis peaks arvesse minema ainult arvestusaasta jooksul sooritatud katse (ettepanek: Mari-Ann Rehk, ettekandja Ivi Siniaas) Poolt 3 häält
Jaana Adamsoo teeb kohapeal ettepaneku, et võiks olla punktisüsteem. Nimelt 4 punkti saab samal aastal tehtud jahikatse eest, 3 punkti eelneval aastal, 2 punkti üleeelmisel aastal, 1 punkt üle-üleeelmisel aastal ja 0 punkti varasema jahikatse eest. Poolt 3 häält
Jelena Vdovina teeb ettepaneku, et jahikatse punktid võiks üldse maha võtta. Poolt 0 häält
Jelena Vdovina teeb ettepaneku, et jätkub endine kord. Poolt 15 häält
Otsustati: Aasta Taksi valimise kord jääb endiseks.
Poolt 15, vastu 0, erapooletu 11

6. Muud küsimused
6.1 Viia põhikirja muudatus, mis lubab üldkoosolekul hääletada ühel isikul maksimaalselt kolme volitusega (ettepanek: Mari-Ann Rehk) Poolt 3 häält
Ilme Kukk teeb ettepaneku mitte piirata volituste arvu Poolt 12 häält
Otsustati: Mitte piirata volituste arvu. Poolt 12, vastu 0, erapooletu 14
6.2 Teha EKLile ettepanek välja töötada ja töösse viia Aasta Töökoer tiitli statuut ka jahitõugu koertele (ettepanek: Mari-Ann Rehk, ettekandja Ivi Siniaas)
Otsustati: Toetada ettepanekut. Poolt 25, vastu 0, erapooletu 1
6.3 Kuna inimesi eriti ei käi ETTÜ büroos vastuvõtuajal, siis arvestades asjaolu, et on olemas erinevad kommunikatsioonivahendid (nt e-post ja telefon), siis võiks ETTÜ büroo olla avatud üks kuni kaks kord kuus (ettepanek Mari-Ann Rehk) Otsustati: Juhatus ise otsustab, kui tihti ja mis ajal büroo on avatud. Info pannakse välja kodulehele.
Poolt 17, erapooletud 9.