Üldkooosleku protokoll 2007

Eesti Takside Tõuühingu 16.08.2007 üldkoosoleku protokoll
Toimumise aeg: 16.08.2007
Algus: 18.00
Lõpp: 20.30
Osalejad: Kohal 15 Volitatud 6 Kokku hääli 21 Puudujaid 11
Kokku ETTÜ liikmeid seisuga 16.08.2007 31 inimest.
Koosoleku juhataja: Ivi Siniaas
Koosoleku sekretär: Liina Viiret

PÄEVAKORD:
1. Eestis elavate ja EST-registris olevate takside aretusnõuete tingimuste arutamine vastavalt ETTÜ poolsele ettepanekule tingimuste osas.
Silmauuringud (phtvl/phpv) tulemus terve (0) või 1.aste
Standard takside tõugudel nõutav: jahikatse tehisurule min III järk või verejälje katse min III järk
Näitusel: isasel hinne SP, emasel min hinne VH
Küünarliigese düsplaasia
Juhul, kui koer on saanud kolmel erineval näitusel erinevatelt kohtunikelt diskvalifitseeriva vea (igasugused sabavead, hambuvusvead, peitmunandilisus, kinnitatud FCI standardis nr.148/09.05.2001/D) tõttu näitusehinde 0 ühel ja samal põhjusel, võetakse koer aretusest rangelt maha. Kui sama koera kasutati aretuses, kantakse tema järglased MA-registrisse (vt EKL Mitte aretuseks (MA) registri eeskiri EKL Volinike Kogus 19.11.2005 protokoll nr 7)
Taastada Eestis urukatsetel II järgu andmine punktide alusel. Varasemalt oli võimalik samades tingimustes, kus katseid sooritatakse ka täna, saada ka II järk (punktide alusel). Tänases seisus on hoolimata punktide arvust võimalik saada ainult III järku.
Kääbus- ja küüliktaksidele EST V CH tiitli omistamise nõuete muutmine jahikatsete osas.

1a. Aretusnõuete tingimuste arutelu
Koosolekust osavõtjate poolt- ja vastuargumendid
Silmauuringud - üle maailma nõutud aretuseks. Kehtib kaks aastat ja uuringut ei tehta narkoosis (kerge teha).
Kas on teada, kui palju esineb Eestis silmahaigusi takside seas? Arvamus: ei ole teada juhtumeid. Peaks tegema täiendava uurimuse, et välja selgitada silmahaiguste sageduse Eesti taksidel. Silmaarsti juurde raske pääseda, seepärast ei tohiks seda kohustuslikuks teha.
Ettepanek hääletada: Silmauuringud kohustuslikud aretusnõudena (üleminek 2 aastat) poolt 13 häält, vastu 8 häält.

Jahikatse nõue vähemalt III järk, st miinimum 60 punkti.
Arvamused: Noortel koertel ei ole eeldust kohe hästi jahikatset sooritada, samas tahetakse juba varakult isaseid aretuses kasutada. Viies sisse selle punkti aretusnõuetesse riskime suureneva dokumentideta takside paljundamisega.
Ettepanek hääletuseks:
Variandid:a) Töökatse ei ole vajalik aretustingimusena 13 poolt häält b) Ühel vanemal töökatse kohustuslik aretustingimusena - 7 poolt häält c) Mõlemal vanemal vajalikud töökatsed aretuses kasutamiseks - 1 poolt häält

Näitusehinne Ettepandud variandid hääletuseks minimaalse nõutud näitusehinde olemasolu aretustingimusena:variant - emane VH, isane SP -16 häält pooltvariant emane SP, isane SP -5 häält poolt

Düsplaasia uuring
Arvamused: düsplaasia esinemist taksitõul ei ole täheldatud.Poolt 0 häält Vastu €“ 21 häält

Diskvalifitseeriv viga Ettepanek hääletuseks aretusnõudena järgnev tingimus sisse viia: Juhul, kui koer on saanud kolmel erineval näitusel erinevatelt kohtunikelt diskvalifitseeriva vea (igasugused sabavead, hambuvusvead, peitmunandilisus, kinnitatud FCI standardis nr.148/09.05.2001/D ) tõttu näitusehinde 0 ühel ja samal põhjusel, võetakse koer aretusest rangelt maha. Kui sama koera kasutati aretuses, kantakse tema järglased MA-registrisse (vt EKL €žMitte aretuseks (MA) registri eeskiri EKL Volinike Kogus 19.11.2005 protokoll nr 7)Poolt -  21 häält Vastu 0 häält

Tehisurule jahikatsed II järgule punktide alusel. ETTÜ juhatuse poolt tehti ettepanek taastada Eestis tehisurukatsetel II järgu andmine punktide alusel. Varasemalt oli võimalik samades tingimustes, kus katseid sooritatakse ka täna, saada ka II järk (punktide alusel: 60-69 punkti III järk ja 70-80 II järk). Tänases seisus on hoolimata punktide arvust võimalik saada ainult III järku.
Ettepanek hääletuseks: taastata Eestis tehisurukatsetel II järgu andmine punktide alusel võimalusega saada teine järk ka tagasiulatuvalt töökatse protokollis märgitud punktide alusel.
Poolt - 21 häält Vastu - 0 häält

Kääbus- ja küüliktakside tsempioni tiitli omistamise nõuete muutmine jahikatsete osas. Ettepanek ETTÜ juhatuse poolt: arvestada kääbus- ja küüliktaksidele EST V CH tiitli omistamise nõuete jahikatsete osas lisaks urukatse III järgule ja verejälje II järgule ka verejälje III järku.
Poolt - 20 häält Vastu - 1 häält

Koosoleku juhataja Ivi Siniaas
Protokollija Liina Viiret