Edukaimate näitusekoerte ja -koerakasvatajate konkursi statuut

 Kinnitatud ETTÜ Juhatuses 15.03.2007

Täiendatud ETTÜ Juhatuses 18.12.2008

Täiendatud ETTÜ Juhatuses 17.12.2009

Täiendatud ETTÜ Üldkoosolekul 8.06.2012

Täiendatud ETTÜ Üldkoosolekul 26.02.2013

Täiendatud ETTÜ Üldkoosolekul 26.2.2015

Täiendatud ETTÜ Üldkoosolekul 12.03.2016

Täiendatud ETTÜ Üldkoosolekul 17.5.2017

Kehtib vastuvõtmise hetkest

 Võistluskategooriad:

Arvestusaasta - AASTA KOER

Arvestusaasta - AASTA PARIM KUTSIKAS

Arvestusaasta - AASTA JUUNIORKOER

Arvestusaasta - AASTA VETERANKOER

Arvestusaasta - AASTA KASVATAJA

Arvestusaasta - AASTA ARETUSKOER 

Konkursi tingimused

Konkurss viiakse läbi arvestusaastal toimunud EKL poolt tunnustatud kennelorganisatsioonide sertifikaadiõigusega näituste tulemuste põhjal. Samuti arvestatakse tõuerinäitustel saadud tulemusi.

Erinäituseks loetakse Eesti Kennelliidu kalenderplaani kantud ühe või mitme EKL poolt tunnustatud koeratõu näitust.

ETTÜ juhatus määrab komisjoni, kes kontrollib laekunud materjalide õigsust ja teeb kokkuvõtte, mis on konfidentsiaalne kuni avaldamise hetkeni.

Konkursi tulemused avalikustatakse autasustamise tseremoonial ning kajastatakse ETTÜ kodulehel.

Iga konkursi lõikes järjestatakse kõik punkte saanud koerad/koerakasvatajad, autasustatakse 5 paremat igas kategoorias.

Aunimetuse saamiseks esitab koeraomanik/kasvataja/aretuskoera omanik ETTÜ-sse järgneva aasta 31. jaanuariks täidetud vormikohase blanketi ning dokumentide koopiad, mis tõendavad koera/koerte osalemist näitustel (näituste kirjelduslehed, vajadusel kataloogid. Kõigis kategooriates võib esitada ühe lisanäituse tulemused, mida võetakse arvesse võrdsete punktide korral paremusjärjestuse selgitamiseks esimese 5 koha osas.

PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL ANTUD PUNKTE EI ARVESTATA! Konkursile teadvalt valeandmeid esitanud isik, kõik talle kuuluvad koerad, varasematel aastatel tema omanduses olnud ja konkursil osalenud koerad ning tema kasvandikud (tema poolt kasvatatud koerad), kõrvaldatakse konkursilt kaheks valeandmete esitamisele järgnevaks aastaks.

1. Konkurss-Arvestusaasta - AASTA KOER

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juuniori, noorte, ava, tsempioni või kasutusklassis saavutatud PI/PE, TP-, VSP- ja rÜhmavõistluse ning BIS tulemuste põhjal (täiendavad lisapunktid rahvusvaheliselt ja erinäituselt) Konkursile võib esitada ETTÜ liikmele kuuluvaid EST registris registreeritud koeri. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused.

2. Konkurss-Arvestusaasta - AASTA KUTSIKAS

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale beebi ja/või kutsikaklassis saavutatud 1-3 klassikoha, TP-KUTS, VSP-KUTS ja kutsikate BIS tulemuste põhjal. Konkursile võib esitada ETTÜ liikmele kuuluvaid koeri. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused.

3. Konkurss-Arvestusaasta - AASTA JUUNIORKOER

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale juuniori klassis saavutatud 1-3 klassikoha, TP-JUN, VSP-JUN ja juunioride BIS tulemuste põhjal (täiendavad lisapunktid rahvusvaheliselt ja erinäituselt) Konkursile võib esitada ETTÜ liikmele kuuluvaid koeri. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused.

4. Konkurss-Arvestusaasta - AASTA VETERANKOER

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale veterani klassis saavutatud 1-3 klassikoha, TP-VET, VSP-VET ja veteranide BIS tulemuste põhjal (täiendavad lisapunktid rahvusvaheliselt ja erinäituselt) Konkursile võib esitada ETTÜ liikmele kuuluvaid koeri. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 näituse tulemused.  

5. Konkurss-Arvestusaasta - AASTA KASVATAJA

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud kasvatajale tema kasvandike näitusetulemuste põhjal olenemata nende registrikohasest riigist. Konkursil võivad osaleda kasvatajad, kes on ETTÜ liikmed ja omavad registreeritud kennelnime. Arvestuspunkte annavad maksimaalselt arvestusaasta 5 näituse tulemused, kus on esitatud maksimaalselt 5 koera. Koerad peavad olema vähemalt kahest eri kombinatsioonist ja võivad olla erinevatest tõuvariatsioonidest.

6. Konkurss-Arvestusaasta - AASTA ARETUSKOER

Aunimetus omistatakse enim punkte saanud aretuskoerale tema järglaste näitusetulemuste põhjal. Konkursil võib esitada ETTÜ liikmetele kuuluvaid koeri. Arvestuspunkte annavad maksimaalselt arvestusaasta 5 näituse tulemused, kus on esitatud maksimaalselt 5 järglase tulemused .Järglased peavad olema vÄhemalt kahest eri kombinatsioonist.

Arvestuspunktid aunimetuse saamiseks on toodud tabelis, mille leiab ETTÜ kontorist ja järgnevast nimekirjast.

Punktitabel

Aasta Kutsikas
Aasta Juunior
Aasta Koer
Aasta Veteran
Aasta Kasvataja
Aasta Aretuskoer