Edukaimate jahikoerte konkursi statuut

EDUKAIMATE JAHIKOERTE KONKURSI STATUUT

Kinnitatud ETTÜ üldkoosolekul 5.3.2014

Kehtib vastuvõtmise hetkest


Võistluskategooriad:
“Arvestusaasta – AASTA JAHIKOER”

Konkursi tingimused:

Konkurss viiakse läbi arvestusaastal toimunud EKL poolt tunnustatud kennelorganisatsioonide poolt korraldatud jahikatsete ja võistluste tulemuste põhjal.
ETTÜ juhatus määrab komisjoni, kes kontrollib laekunud materjalide õigsust ja teeb kokkuvõtte, mis avaldatakse enne autasustamist ühingu kodulehel.
Konkursi paremaid autasustatakse vastaval tseremoonial.
Iga konkursi lõikes järjestatakse kõik punkte saanud koerad, autasustatakse 5 parimat.

Aunimetuse saamiseks esitab koeraomanik/koerajuht ETTÜ-sse järgneva aasta 31. jaanuariks täidetud vormikohase blanketi ning dokumentide koopiad, mis tõendavad koera/koerte osalemist katsetele (katsetulemuste lehtede koopiad).

PUUDULIKULT ESITATUD ANDMETE KORRAL ANTUD PUNKTE EI ARVESTATA! Konkursile teadvalt valeandmeid esitanud isik, kõik talle kuuluvad koerad, varasematel aastatel tema omanduses olnud ja konkursil osalenud koerad ning tema kasvandikud (tema poolt kasvatatud koerad), kõrvaldatakse konkursilt kaheks valeandmete esitamisele järgnevaks aastaks.

Konkurss “Arvestusaasta – AASTA JAHIKOER”
Aunimetus omistatakse enim punkte saanud koerale jahikatsete/võistluste tulemuste põhjal. Tulemused teisendatakse protsentideks ning saadud protsendipunktid liidetakse. Konkursile võib esitada ETTÜ liikmele kuuluvaid koeri. Arvestuspunkte annavad arvestusaastal toimunud maksimaalselt 5 tehistingimustes läbi viidud katse tulemused.

Koerale antakse järgmiselt lisapunkte
100 punkti I järgu tulemuse eest
75 punkti II järgu tulemuse eest
50 punkti III järgi tulemuse eest


Võistlustel saadud kohad lisapunkte ei anna ning võistlustel saadud tulemusi arvestatakse samamoodi, nagu katsetel saaduid.

Arvestustabel